Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu autorky Šárky Svobodové a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Šárka Svobodová zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zákazník využíváním služeb Šárky Svobodové dává souhlas ke shromaždování osobních údajů.

Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.

Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na sarka@sarkasvobodova.cz.